19 листопада

Інформація про виконання обласного бюджету за січень-вересень 2020 року

Інформація

про виконання обласного бюджету за січень-вересень 2020 року

(за даними квартального звіту)

 

До обласного бюджету (з урахуванням трансфертів) за січень-вересень 2020 року надійшло доходів в загальній сумі 5 150 133,9 тис.грн.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 2 195 048,8 тис. грн, що на 76 544,6 тис. грн більше планових показників (таблиця 1).

Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (79,2%), надходження якого склали 1 739 356,7 тис. грн, що на 31 925,8 тис. грн більше затверджених показників.

Податку на прибуток підприємств надійшло в сумі 200 268,6 тис. грн (перевиконання склало 5 430,9 тис. грн), у тому числі податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 199 112,4 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 143 573,3 тис. грн, що на 1 733,5 тис. грн менше планових показників.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 65 183,9 тис. грн (перевиконання склало 3 873,3 тис. грн).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 4 153,4 тис. грн (перевиконання склало 813,4 тис. грн).

Доходів спеціального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) за січень-вересень надійшло 172 624,3 тис. грн, з них: власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету – 129 005,5 тис. грн, екологічний податок – 43 057,5 тис. грн, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва – 346,8 тис. грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 212,2 тис. грн.

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла в сумі 324 614,7 тис.грн.

Базова дотація з державного бюджету надійшла в сумі 73 063,8 тис.грн.

Цільові субвенції з державного бюджету та інших місцевих бюджетів до обласного бюджету надійшли в сумі 2 380 104,2 тис.грн (таблиця 3).

У повному обсязі до плану на січень-вересень надішли кошти медичної субвенції (529 043,7 тис.грн); на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (197 077,8 тис.грн); на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (120 000,0 тис.грн); на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (19 510,7 тис.грн); на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (50 585,3 тис.грн); на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (20 000,0 тис.грн); на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (11 237,7 тис.грн); на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок поранення, контузії,  каліцтва чи захворювання, одержаних під час  безпосередньої участі в антитерористичній операції,  для сімей учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов (19 082,3 тис.грн); на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (18 006,8 тис.грн); на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій (52 461,8 тис.грн); на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (912 021,5 тис.грн).

Згідно з розписом державного бюджету надійшли кошти освітньої субвенції (403 967,5 тис.грн), субвенції на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в сумі 13 600,8 тис.грн та на на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 2 153,5 тис.грн.

Кошти субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України зараховані в сумі 3 320,5 тис.грн.

Видатки обласного бюджету з урахуванням трансфертів склали 4 637 865,8 тис.грн, з них видатки загального фонду – 3 290 405,0 тис.грн, спеціального фонду– 1 347 460,8 тис.грн (таблиця  2).

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного бюджету.

Використання коштів резервного фонду протягом звітного періоду не проводилось.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.

 

http://oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/25249-informatsiya-pro-vikonannya-oblasnogo-byudzhetu-za-sichen-veresen-2020-roku

Read 6 times
Rate this item
(0 votes)
Шаблоны для сайта